ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2
ขอประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง

 ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ

ดาวโหลดเอกสารที่นี่

ออกแบบโดย dsite.in.th