ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ที่อยู่ : 361 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250

โทร 053 739 133

ออกแบบโดย dsite.in.th