ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

กระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ออกแบบโดย dsite.in.th