ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ เพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายการประเมินภาค ค (การสัมภาษณ์) ผู้บริหาร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายการประเมินภาค ค (การสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566

การประเมินภาค ค
การประเมินภาค ค
การประเมินภาค ค
การประเมินภาค ค

 

ออกแบบโดย dsite.in.th