ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ PMQA 4.0

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบหมายให้สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการประชุมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th