ประชุมพัฒนาบุคลากรสารสนเทศ DMC เพื่อวางแผนบริหารงบประมาณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ DMC เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาวางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณปีการศึกษา 2567 วันที่ 20-24 พ.ค.2567 ณ ห้องประชุมธนบุรี โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th