ประกาศ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอน ตามมาตรา 38ค.(2)

ประกาศ
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอน ตามมาตรา 38ค.(2)

ประกาศรายชื่อการสรรหา 38 ค.(2)

ดาวโหลดเอกสารที่นี่

ออกแบบโดย dsite.in.th