ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

-ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา-ภาพ/ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th