การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

12 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสถานศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วันที่ 12 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคงการ์เด้นวิว รีสอร์ท (ฌาร์คำ) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ออกแบบโดย dsite.in.th