ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการรับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ) ดาวน์โหลดเอกสาร

1
%d bloggers like this: