รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 5-11 เม.ย.2567 นี้

ประกาศ

https://rb.gy/y0alnd

กำหนดการตารางสอบ

https://rb.gy/783e67

วิชาเอก โรงเรียนที่บรรจุ

https://rb.gy/fu1nb6

ใบรับรองแพทย์

https://rb.gy/u6bms1

หนังสือรับรองปฏิบัติงานการสอน

https://rb.gy/tqpbwl

ประวัติการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

https://rb.gy/ujy30m

คุณวุฒิ จ้างด้วยเงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา

https://rb.gy/nufwuj

หนังสือรับรองจ้างด้วยรายได้สถานศึกษา

https://rb.gy/qsreo1

แบบรายงานประวัติและผลงาน

https://rb.gy/tur8sy

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

https://rb.gy/mwlyii

ตัวชี้วัดที่ ก.ค.ศ. กำหนด ภาค ค

https://rb.gy/al1e2i

ตัวอย่างใบประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

https://rb.gy/5rvd2n

ดาวน์โหลดใบสมัคร

https://rb.gy/ze5ujp

ออกแบบโดย dsite.in.th