เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมส่งต่อพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ไปกับสำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมมือกับ 3 ภาคีเครือข่ายชั้นนำทางการศึกษา insKru, Starfish Labz และ Eduzones จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “PA เสริมพลังการบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข” ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมส่งต่อพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษา เพื่อสร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข ไปกับสำนักงาน ก.ค.ศ.
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ที่ https://forms.gle/hw2vWWVqWFZKDqsd6
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566
รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น!!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 280 2831

ออกแบบโดย dsite.in.th