รายงานการเงินระบบ New GFMIS Thai

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานการเงินระบบ-New-GFMIS-Thai-ประจำเดือน-กันยายน_compressed

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน ก

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566

11.รายงานการเงิน ระบบ New GFMIS Thai เดือน ส.ค.66_compressed

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

10.รายงานงบทดลอง New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

9.รายงานงบการเงิน New GFMIS Thai เดือน มิ.ย.66_compressed

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

8.รายงานงบการเงิน New GFMIS Thai เดือน พ.ค.66_compressed

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566

7.รายงานงบการเงิน New GFMIS Thai เดือน เมษายน 2566_compressed

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566

6.รายงานงบการเงิน New GFMIS Thai เดือน มีนาคม 2566_compressed

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

5.รายงานงบการเงิน New GFMIS Thai เดือน กุมภาพันธ์ 2566_compressed

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566

4.รายงานงบการเงิน New GFMIS Thai เดือน มกราคม 2566_compressed

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565

3.รายงานงบการเงิน New GFMIS Thai เดือน ธันวาคม 2565_compressed

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

2.รายงานงบการเงิน New GFMIS Thai เดือน พฤศจิกายน 2565_compressed

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

งบรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2565

1.รายงานงบการเงิน New GFMIS Thai ประจำเดือน ต.ค.65

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ออกแบบโดย dsite.in.th