ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th