คณะทำงาน สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายการงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2569

ออกแบบโดย dsite.in.th