กรมบัญชีกลางประชุมทางไกลการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 31 ต.ค. 2566 นี้

กรมบัญชีกลางขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมรับฟัง “การประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไข วิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ” วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 LIVE เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่าน Facebook : กรมบัญชีกลาง

ออกแบบโดย dsite.in.th