ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการติดต่อ (การร้องเรียน)

🏫 ช่องทางร้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
📧 ita_cri2@cri2.go.th
🌏 https://www.cri2.go.th/
☎️ 053-739-133

คำชี้แจง
ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1. ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
2. ช่องเรียน : ระบุคำว่า “ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2”
3. ช่องเลขที่บัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
4. ช่องชื่อ-นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
5. ช่องรายละเอียด : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน
6. ช่องอีเมล์ : ให้กรอกอีเมล์ของผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้ติดต่อกลับ หากไม่มีไม่ต้องกรอก
7. ช่องเบอร์โทรศัพท์ : ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
8. ช่องที่อยู่ : กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน
9. ช่องไฟล์แนบ : เอกสารประกอบการร้องเรียน ให้คลิก แนบไฟล์ แล้วแนบเอกสาร
10. กดบันทึกที่คำว่า “กดส่งข้อมูล”

หมายเหตุ
1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป
3. รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องเรียนควรรู้ เพื่อใช้ในการร้องเรียนโดยระบุในเอกสารประกอบการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้องช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ - นามสกุล
ออกแบบโดย dsite.in.th