สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างวิถีชีวิตการทำงานที่ดี

– วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.09 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดยนางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกราบไหว้สักการะพระพุทธวิโมกข์, ศาลพระภูมิ, ศาลตายาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและการปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลต่อไป (ประภาวรินทร์/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th