ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ประกาศขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย

ดาวโหลดเอกสารที่นี่

ออกแบบโดย dsite.in.th