ระบบค้นหาคะแนนสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2567

ระบบค้นหาคะแนนสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

Link ตรวจสอบคะแนน คลิก

ออกแบบโดย dsite.in.th