รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 (สพป.เชียงราย เขต 2)
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 กำหนดการคัดเลือก + ตารางสอบ สพฐ
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา สาขา
เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ใบรับรองแพทย์
เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานสอน
เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้างหรือคำสั่งจ้าง 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 6 รายละเอียดการแนบเอกสาร
เอกสารแนบท้ายประกาศ 7 หนังสือรับรองการจ้าง กรณีจ้างจากงบประมาณ ร.ร
เอกสารแนบท้ายประกาศ 8 แบบรายงานประวัติและผลงาน
เอกสารแนบท้ายประกาศ 9 หลักสูตรการคัดเลือก
เอกสารแนบท้ายประกาศ 10 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่ ก.ค.ศ กำหนด
เอกสารแนบท้ายประกาศ 11 ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบสมัคร คัดเลือกกรณีพิเศษ 67

ออกแบบโดย dsite.in.th