ระบบแก้หนี้ ออนไลน์ สพฐ.

ขอเชิญชวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้าราชการบำนาญ ในสังกัด สพฐ. ที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วม “ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec)”
.
✨ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำโปรแกรมออนไลน์ “ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec)” สำหรับรับลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”
.
📍 โดยจะดำเนินการเปิดให้ลงทะเบียน จำนวน 5 รอบ ดังนี้
.
🔸รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567
🔸รอบที่ 2 วันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
🔸รอบที่ 3 วันที่ 21 – 30 เมษายน 2567
🔸รอบที่ 4 วันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2567
🔸รอบที่ 5 วันที่ 21 – 30 สิงหาคม 2567
.
🌐🖱️ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://debtclinic.obec.go.th

ออกแบบโดย dsite.in.th