การดำเนินการหักเงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

เรื่อง การดำเนินการหักเงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551

ประกาศการหักเงินเดือนข้าราชการฯ เพื่อชำร

ดาวโหลดเอกสารที่นี่

ออกแบบโดย dsite.in.th