การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ประจำปี 2567

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) รอบที่ 1 ประจำปี 2567

[pdf-embedder url=”https://www.cri2.go.th/wp-content/uploads/2024/01/ว.66_compressed.pdf”]

หนังสือ ว.66

หนังสือ ว.18

แบบรายงานรายละเอียดตัวชี้วัด

บัญชีรายละเอียดข้าราชการครู

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่าง

ออกแบบโดย dsite.in.th