การสรรหาบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน มาตรา 38ค.(2)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ประกาศ

เอกสารแนบหมายเลข 1

เอกสารแนบหมายเลข 2

ออกแบบโดย dsite.in.th