รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาย้าย ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

[pdf-embedder url=”https://www.cri2.go.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศรายชื่อผู้ได้รับย้าย-ตำแหน่งผู้บริ.pdf” title=”ประกาศรายชื่อผู้ได้รับย้าย ตำแหน่งผู้บริ”]

ออกแบบโดย dsite.in.th