ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และนักการภารโรง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และนักการภารโรง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ประกาศผลการคัดเลือก

ออกแบบโดย dsite.in.th