ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งนักการภารโรง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล
ออกแบบโดย dsite.in.th