ประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความประสงค์ขอย้ายและมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2566

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่

ออกแบบโดย dsite.in.th