(สพฐ) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ “ความคิดเห็นที่มีต่อมีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ “ความคิดเห็นที่มีต่อมีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย บุคลากรส่วนกลาง (สพฐ.) บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรอื่นๆ และนักเรียนในสังกัด สพฐ. สามารถเข้าไปตอบได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2566 รายละเอียดตาม Link นี้

ตอบแบบสำรวจที่นี่

ออกแบบโดย dsite.in.th