คำสั่ง สพป.ชร.๒ ที่ ๓๘๙/๒๕๖๖ เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชร.๒


คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ ที่ ๓๘๙/๒๕๖๖
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่

ออกแบบโดย dsite.in.th