คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๑๔๑ / ๒๕๖๖ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๑๔๑ / ๒๕๖๖ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่

 

ออกแบบโดย dsite.in.th