ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.เชียงราย เขต 2

สพป.เชียงราย เขต 2 กำหนดช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่
1. อีเมล [email protected], [email protected]
2.เว็บไซต์ http://www.cri2.go.th
3.แอปพลิเคชั่นไลน์ Openchat : CR2Line

และสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับคำยืนยันคำขอที่เบอร์โทร 0-5373-9133-5 ,0-5373-9137-8 โทรสาร : 0-5373-9168-9

ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.เชียงราย เขต 2
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.เชียงราย เขต 2
ออกแบบโดย dsite.in.th