ขอเชิญ ผอ เขต ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการศึกษา

ขอเชิญ ผอ เขต ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการศึกษา
ขอเชิญ ผอ เขต ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการศึกษา
ขอเชิญ ผอ เขต ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ช่องทางหลักของ สพฐ. และเพจเฟสบุ๊ค ศธ.
4) Facebook Live : เพจ ศธ.360 องศา
ทั้งนี้ ขอให้แจ้ง รอง ผอ.เขต และบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยสถานศึกษาทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และช่องทาง ดังกล่าวข้างต้นด้วย
ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการ กพฐ.
ออกแบบโดย dsite.in.th