ช่องทางติดต่อ สำหรับประชาชนติดต่อสำนักงานเขตฯ

สพป.เชียงราย เขต 2 กำหนดช่องทาง สำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่
1.อีเมล saraban04044@obec.go.th, officecri2@gmail.com
2.เว็บไซต์ http://www.cri2.go.th
3.แอปพลิเคชั่นไลน์ Openchat : CR2Line
และสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับคำยืนยันคำขอที่เบอร์โทร 0-5373-9133-5 ,0-5373-9137-8 โทรสาร : 0-5373-9168-9
ออกแบบโดย dsite.in.th