ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.เชียงราย เขต 2

สพป.เชียงราย เขต 2 กำหนดช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่

1. อีเมล [email protected], [email protected]

2.เว็บไซต์ http://www.cri2.go.th

3.แอปพลิเคชั่นไลน์ Openchat : CR2Line

ออกแบบโดย dsite.in.th