คำร้องขอหนังสือรับรองออนไลน์

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้บริการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและการหักเงินเดือนเพื่อประกอบการขอกู้ผ่านระบบออนไลน์ โหลดที่นี่ ท่านที่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรอง สามารถยื่นคำร้องผ่าน Google form ด่านล่าง#สอบถามโทร 053 739133 ต่อ 36 งานสวัสดิการ


กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้บริการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและการหักเงินเดือนเพื่อประกอบการขอกู้ผ่านระบบออนไลน์ ท่านที่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรอง สามารถยื่นคำร้องผ่าน Google form ด่านล่าง#สอบถามโทร 053 739133 ต่อ 36 งานสวัสดิการ

ออกแบบโดย dsite.in.th