รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2566 (ตามแผนกลยุทธ์)

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2566 (ตามแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2)

O9 รายงานผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2566 (2)

ออกแบบโดย dsite.in.th