ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พ.ศ.2567

O20 ประมวลจริยธรรม สพป.ชร.2

ออกแบบโดย dsite.in.th