แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 (กลุ่มพัฒน์ฯ)

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กลุ่มบุคคล)

 

 

ออกแบบโดย dsite.in.th