ม.ราชภัฏเชียงราย มอบคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง

– วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากผศ.ดร. นาวิน พรมใจสา ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความขาดแคลน โดยมีสิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มร่วมรับมอบ

ออกแบบโดย dsite.in.th