ประชุม 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

– วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ”1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ”เพื่อร่วมวางแผนดำเนินการ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ 5 องค์ประกอบตามนโยบาย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการณ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา-ภาพ/กลุ่มนโยบายและแผน-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th