ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567

– นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team โดยมีนายสวง กองจักร สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน และนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุม (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th