ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

– วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คณะอนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 7/2567 เพื่อพิจารณาวาระข้อราชการในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมี นายนาวิน พรมใจสา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th