ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วประเทศ

– วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายสวง กองจักร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับฟังเรื่องการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (สัจจา-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th