ประเมินสัมฤทธิผล รองผอ.สพท. ระยะเวลา 1 ปี

– วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รองผอ สพป เชียงราย เขต 2 เข้ารับการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (เทเวิกา/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th