ประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ฯ ครั้งที่ 5/2567

– วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบหมายให้สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (สถานีแก้หนี้ครู) เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา-ภาพ/ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th