ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

– วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางพิมพ์รดา ธิป้อ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขนุการสถานีแก้หนี้ครู สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าพบฝ่ายสินเชื่อและกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เพื่อติดตามผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 – 2 (พิมพ์รดา-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th