ประชุมทางไกลเปิดระบบ SCS บริหารอัตรากำลัง

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำนายสวง กองจักร รองฯ นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.พัชรี รูปะวิเชตร นักทรัพยากรบุคคล ร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(School Capacity System: SCS) ผ่านระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังครูให้เกิดประสิทธิภาพจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเปิดการใช้งานระบบ การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System: SCS) วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th