ประชุมหารือนายกสมาคมครู 5 อำเภอ

นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มอบหมายให้ นายสวง กองจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ โดยมี สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ และ นางพิมพ์รดา ธิป้อ ผู้อำนวนการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต ๒
ออกแบบโดย dsite.in.th